X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry znajdź trójkę w kategorii Pozostałe

4 Dragons

4 Dragons

Przestawiaj kolorowe elementy tak aby obok siebie znalazły się przynaj...

23.02.2012
Zobacz więcej »
Age of Japan

Age of Japan

Kolorowa gra z klockami w roli głównej. Przestawiaj elementy tak, aby ...

02.02.2012
Zobacz więcej »
Age of Japan II

Age of Japan II

Przestawiaj obiekty tak, aby obok siebie znalazły się trzy identyczne ...

26.07.2009
Zobacz więcej »
Ancient jewels

Ancient jewels

Przestawiaj klejnoty tak, aby obok siebie znalazły się przynajmniej tr...

10.11.2009
Zobacz więcej »
Beads Puzzle

Beads Puzzle

Strzela kolorowymi kulkami tak aby obok siebie znalazły się przynjmani...

27.03.2010
Zobacz więcej »
Ben Blaster

Ben Blaster

Strzelaj kolorowymi kulami tak, aby obok siebie znalazły się przynajmn...

10.09.2009
Zobacz więcej »
Brain Freeze

Brain Freeze

Walcz o życie pacjenta usuwając z niego zarazki. Zdobądź jak najwięcej...

02.01.2011
Zobacz więcej »
Brick Buster

Brick Buster

Oczyść planszę i zdobądź jak najwięcej punktów. Możesz usuwać klocki w...

05.08.2010
Zobacz więcej »
Bru!

Bru!

Przestawiaj kule tak, aby ustawić identyczne kule jedna za drugą(minim...

18.11.2009
Zobacz więcej »