X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry znajdź różnice w kategorii Pozostałe

4 Differences

4 Differences

Przypatrz się uważnie obrazkom i odnajdź między nimi cztery różnice.

04.02.2010
Zobacz więcej »
5 Differences

5 Differences

Odnajdź 5 różnic w przedstawionych obrazkach. Zadanie jak się okazuje ...

29.04.2009
Zobacz więcej »
6 Differences

6 Differences

Znajdź 6 różnic między tymi obrazkami.

21.01.2008
Zobacz więcej »
Alice

Alice

Odnajdź różnicę pomiędzy obrazkami i zdobądź jak najwięcej punktów.

11.03.2010
Zobacz więcej »
Arabella Gems 3

Arabella Gems 3

Odnajdź różnicę pomiędzy obrazkami. Sterowanie myszką.

19.01.2010
Zobacz więcej »
Arcade! Gimme 5

Arcade! Gimme 5

Czy widzisz różnicę?? Znajdź 5 szczegółów które różnią te dwa obrazki....

04.09.2007
Zobacz więcej »
Birdies

Birdies

Odnajdź różnice między obrazkami. Zdobądź jak najwięcej punktów i poch...

14.03.2010
Zobacz więcej »
Book of The Dead

Book of The Dead

Sprawdź swoją spostrzegawczość i odnajdź wszystkie różnice między zdję...

18.12.2007
Zobacz więcej »
Butterfly Fantasy

Butterfly Fantasy

Sprawdź swoją spostrzegawczość i postaraj się odnaleźć wszystkie różni...

02.09.2009
Zobacz więcej »