X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
W grach wykopy otrzymujesz możliwość sprawdzenia się w wystrzeliwaniu różnego rodzaju przedmiotów w powietrze. Przykładowe hity to Taz's Jungle Jump, Yetisports, Throw Me, Sky Diver czy Homerun in Berzerk Land.

Gry wykopy w kategorii Pozostałe

Ilość gier: 31

W grach wykopy otrzymujesz możliwość sprawdzenia się w wystrzeliwaniu różnego rodzaju przedmiotów w powietrze. Przykładowe hity to Taz's Jungle Jump, Yetisports, Throw Me, Sky Diver czy Homerun in Berzerk Land.

Air Voltar

Air Voltar

Wykop kolesia jak najdalej potrafisz i pochwal się swoim wynikiem w ko...

10.03.2012
Zobacz więcej »
Cannon Tester

Cannon Tester

Wybierz swoją postać i wystrzel ją jak najdalej! Uzyskaj jak najlepszy...

16.11.2009
Zobacz więcej »
Captain Crash

Captain Crash

Wystrzel super kapitana jak najdalej tylko się da i wpisz swój rekord ...

02.10.2009
Zobacz więcej »
Caravan Toss

Caravan Toss

Wystrzel przyczepę kempingową jak najdalej i pochwal się swoim wynikie...

17.06.2007
Zobacz więcej »
Denvish Diving

Denvish Diving

Pomóż kolesiowi utrzymać się na koncertowej fali rąk. Wciskaj odpowied...

23.10.2009
Zobacz więcej »
Drop Kick The Faint Band

Drop Kick The Faint Band

Gra od 16 roku życia!!!! Wystrzel fana jak najdalej. Sterowanie spacją...

29.06.2007
Zobacz więcej »
Enlarge Your Slip

Enlarge Your Slip

Wystrzel miśka jak najdalej i pochwal się sowim wynikiem w komentarzu.

07.06.2007
Zobacz więcej »
Haystax

Haystax

Na stogach z kostek prasowanego siana umieszczone są czarne owce. Twoi...

11.11.2009
Zobacz więcej »
Home Run!

Home Run!

Wystrzel żółwia jak najdalej i postaraj się osiągnąć jak najlepszy wyn...

20.10.2007
Zobacz więcej »