X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry strzelanie z łuku w kategorii Strzeleckie

Apple Shooter

Apple Shooter

Wciel się w łucznika i spróbuj trafić w jabłko, które znajduje się na ...

02.04.2012
Zobacz więcej »
Archer Smiley Attack

Archer Smiley Attack

Strzelaj z łuku i postaraj się ustrzelić jak najwięcej uśmiechniętych ...

25.07.2010
Zobacz więcej »
Archers Oath

Archers Oath

Gierka, w której wcielamy się w rolę łucznika, który ma za zadanie ura...

19.04.2012
Zobacz więcej »
Archery

Archery

Jesteś łucznikiem sportowym, który musi wykazać się jak największą cel...

26.06.2012
Zobacz więcej »
Archery – Competetive Game

Archery – Competetive Game

Złap za łuk i postaraj się trafić w sam środek tarczy. Weź pod uwagę k...

30.01.2012
Zobacz więcej »
Archery Challenge

Archery Challenge

Sprawdź swoją celność i postrzelaj z łuku do celu.

02.07.2007
Zobacz więcej »
Archery Game

Archery Game

Sprawdź jak dobry jesteś w strzelaniu do ruchomego celu. Sterowanie za...

23.05.2009
Zobacz więcej »
BC Bow Contest

BC Bow Contest

Pokaż jak dobrze idzie Tobie strzelanie z łuku. Stań do zawodów i wygr...

20.11.2009
Zobacz więcej »
Ben 10 - Longbow

Ben 10 - Longbow

Przebij jak najwięcej balonów zdobywając przy tym możliwie jak najwięc...

07.09.2010
Zobacz więcej »