X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry rycerze w kategorii Bijatyki

Anacroz Tactics

Anacroz Tactics

Zostań średniowiecznym dowódcą i weź udział w bitwach. Stwórz własną a...

26.08.2007
Zobacz więcej »
Armor Heroes 2

Armor Heroes 2

Wciel się w postać walecznego rycerza. Twoje zadanie to pokonanie wszy...

05.11.2012
Zobacz więcej »
Barbarian Onslaught The Secret of Steel

Barbarian Onslaught The Secret of Steel

Wciel się w postać rycerza i pokonaj każdego kto stanie na Twojej drod...

27.07.2007
Zobacz więcej »
Battlegrounds 2

Battlegrounds 2

Gra strategiczna, w której będziesz mógł dowodzić swoja armią i walczy...

06.12.2007
Zobacz więcej »
Black Knight

Black Knight

Król zarządził, że jego poddani muszą płacić więcej podatków i ... wys...

06.02.2018
Zobacz więcej »
Brave Rocky

Brave Rocky

Jesteś rycerzem o imieniu Rocky, a takie imię zobowiązuje! Ochroń swoj...

18.10.2013
Zobacz więcej »
Da Pink Knight

Da Pink Knight

Córka króla została porwana. Monarcha na ratunek wysłał grupę swoich n...

07.11.2012
Zobacz więcej »
Days Of Blood

Days Of Blood

Wciel się w postać dzielnego rycerza i uratuj dziewczynę z rąk okrutne...

24.09.2012
Zobacz więcej »
Impressive Makeover

Impressive Makeover

Średniowieczna nawalanka! Rycerz, koń i zastępy wrogów.

13.02.2012
Zobacz więcej »