X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Całowanie w pracy? Psikus zrobiony pracodawcy? U nas to możliwe. Zagraj w 6 bezpłatne gry praca.

Gry praca w kategorii Śmieszne

Ilość gier: 6

Całowanie w pracy? Psikus zrobiony pracodawcy? U nas to możliwe. Zagraj w 6 bezpłatne gry praca.

Bored Corp - Cubicle Party

Bored Corp - Cubicle Party

Jest to kolejny dzień pracy jak zazwyczaj. Jednak nie musi być on taki...

12.03.2012
Zobacz więcej »
Butt Scan

Butt Scan

Śmieszna gra na temat pracy w biurze i imprezie pracowniczej organizow...

29.01.2012
Zobacz więcej »
Całowanie w pracy

Całowanie w pracy

Wesoła gra, która z przymrużeniem oka traktuje pracę biurową. Dwoje mł...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Floor One - The Chainsaw

Floor One - The Chainsaw

Gracz wciela się w postać młodego człowieka, noszącego na głowie maskę...

31.07.2007
Zobacz więcej »
Secret Office Kiss

Secret Office Kiss

Wesoła gra, która z przymrużeniem oka traktuje pracę biurową. Dwoje mł...

30.12.2011
Zobacz więcej »
Tax Smack

Tax Smack

Chcieliście kiedykolwiek pobić szefa? Teraz będziecie mieli okazję to ...

10.08.2008
Zobacz więcej »