X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Całuj swoje wybranki na całym świecie. Zagraj w nasze bezpłatne gry całowanie. Przykładowe tytuły gier: Kiss or Miss, Class Kiss, Kissmat, Secret Office Kiss.

Gry pocałunek w kategorii Śmieszne

Ilość gier: 7

Całuj swoje wybranki na całym świecie. Zagraj w nasze bezpłatne gry całowanie. Przykładowe tytuły gier: Kiss or Miss, Class Kiss, Kissmat, Secret Office Kiss.

Class Kiss

Class Kiss

Dwoje zakochanych, młodych ludzi siedzi grzecznie w klasie na lekcji. ...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Gourmet Kiss

Gourmet Kiss

Całuj się z dziewczyną tak aby nikt nie zauważył. Wybierz najpierw coś...

11.07.2007
Zobacz więcej »
Kiss or Miss

Kiss or Miss

Wybierz postać i rozsyłaj swoje buziaki. Postaraj się wysłać je jak na...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Kissmat-3

Kissmat-3

Całuj swoje wybranki na całym świecie tak, aby nikt się nie wściekał. ...

01.09.2007
Zobacz więcej »
Screen Kiss

Screen Kiss

Zostałeś zaproszony do telewizyjnego turnieju. Jednak zamiast pieniędz...

29.01.2012
Zobacz więcej »
Secret Kisses

Secret Kisses

Całujcie się tak aby nikt was nie zauważył. Wypełnij pasek na dole i p...

16.10.2008
Zobacz więcej »
Secret Office Kiss

Secret Office Kiss

Wesoła gra, która z przymrużeniem oka traktuje pracę biurową. Dwoje mł...

30.12.2011
Zobacz więcej »