X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry platformowe w kategorii Platformowe

60 Seconds Burger Run

60 Seconds Burger Run

Masz sześćdziesiąt sekund na dotarcie do celu. Steruj głodomorem, któr...

09.07.2012
Zobacz więcej »
Acorn Story

Acorn Story

Pewien chłopiec zasadził drzewo. Bardzo je polubił i dbał o nie. Jedna...

27.08.2012
Zobacz więcej »
Bad Icecream

Bad Icecream

Wrogowie zrobią wszystko, żeby cię pokonać, więc ... postaw lodowe ści...

19.01.2018
Zobacz więcej »
Cat In A Cape

Cat In A Cape

Świetna platformówka dla najmłodszych. Sterujemy kotem, który musi pok...

20.07.2012
Zobacz więcej »
Cattoss

Cattoss

Zdobądż jak najwięcej kryształów. Sterujesz robotem, który wyrzuca kot...

16.07.2012
Zobacz więcej »
Crumpled

Crumpled

Przejdź przez labirynt korytarzy i zbierz wszystkie gwiazdki. Będziesz...

19.08.2012
Zobacz więcej »
Evil Forest

Evil Forest

Do magicznego lasu zawitało zło. Sterujesz samotnym bohaterem, który s...

28.06.2012
Zobacz więcej »
Fireboy & Watergirl

Fireboy & Watergirl

Pomóż FireBoy i WaterGirl podczas ich nowej przygody - bez Ciebie nie ...

17.01.2018
Zobacz więcej »
Firebug 2

Firebug 2

Pomóż ognistemu robaczkowi dotrzeć do wyjścia. Przy okazji zbierz wszy...

03.07.2012
Zobacz więcej »