X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry odpicuj brykę w kategorii Pozostałe

458 Italia Tunning

458 Italia Tunning

Odmień swoje auto jak tylko zechcesz.

14.10.2009
Zobacz więcej »
Boost Up Your Car with Harry

Boost Up Your Car with Harry

Odpicuj swoje auto i osiągnij jak najwyższy poziom akceptacji.

25.10.2009
Zobacz więcej »
Create a Ride

Create a Ride

Chcesz stworzyć dla siebie superbrykę? Zagraj więc w tę grę! Wybierz n...

13.02.2009
Zobacz więcej »
Customize Your Ride

Customize Your Ride

Odpicuj swoje auto.

06.12.2007
Zobacz więcej »
Fighter Plane Maker

Fighter Plane Maker

Odpicuj swój własny samolot bojowy.

21.11.2007
Zobacz więcej »
Fix My Car Classic Car

Fix My Car Classic Car

Postaraj się złożyć i odpicować leciwe auto.

03.03.2010
Zobacz więcej »
Lamborghini Design

Lamborghini Design

Odpicuj sobie Lambo jak tylko zechcesz.

21.01.2010
Zobacz więcej »
Offroad Transporter First Mission

Offroad Transporter First Mission

Odpicuj swoja brykę i nie spóźnij się na spotkanie ze swoją kobietą.

22.09.2007
Zobacz więcej »
Pimp My Audi Q7

Pimp My Audi Q7

Odpicuj swoje Audi Q7.

30.04.2008
Zobacz więcej »