X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry w których rządzą pieniądze jest wiele, jednak istnieją też gry w których możesz zbierać różnego rodzaju monety! Na Poszkole zagrasz w 18 bezpłatne gry monety.

Gry monety w kategorii Platformowe

Ilość gier: 18

Gry w których rządzą pieniądze jest wiele, jednak istnieją też gry w których możesz zbierać różnego rodzaju monety! Na Poszkole zagrasz w 18 bezpłatne gry monety.

Ank Coin

Ank Coin

Spróbuj zebrać tak dużo monet jak to tylko możliwe w tej prostej grze ...

05.07.2013
Zobacz więcej »
Captain Blox: Lost Coins

Captain Blox: Lost Coins

Przyjemna gra, w której sterujesz małym człowieczkiem i biegasz po pla...

05.12.2011
Zobacz więcej »
Cat In A Cape

Cat In A Cape

Świetna platformówka dla najmłodszych. Sterujemy kotem, który musi pok...

20.07.2012
Zobacz więcej »
Enough Plumbers

Enough Plumbers

Platformówka w starym stylu, przypominająca nieco słynnego Mario. Cele...

13.10.2012
Zobacz więcej »
James The Pirate Zebra

James The Pirate Zebra

Pomóż Zebrze Jamesowi w zebraniu wszystkich monet. Biegaj po statkach ...

16.09.2012
Zobacz więcej »
Mario Flash 4

Mario Flash 4

Wąsaty hydraulik ponownie w akcji. Pomóż mu ominąć przeszkody, zlikwid...

25.12.2012
Zobacz więcej »
Mario Play

Mario Play

Wciel się w postać hydraulika Mario. Omijaj przeszkody, likwiduj przec...

25.12.2012
Zobacz więcej »
Mario Tower Coins

Mario Tower Coins

Wciel się w postać najsłynniejszego hydraulika świata i zbierz wszystk...

19.11.2012
Zobacz więcej »
Mario Tower Coins 2

Mario Tower Coins 2

Mario w wieży pełnej monet po raz drugi. Zbierz wszystkie monety i uwa...

23.11.2012
Zobacz więcej »