X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry meblowanie w kategorii Dla dzieci

Apartment Makeover

Apartment Makeover

Urządź biuro swoich marzeń.

07.11.2008
Zobacz więcej »
Bathroom Decoration

Bathroom Decoration

Umebluj łazienkę według własnego pomysłu.

03.11.2007
Zobacz więcej »
Blue apartment décor

Blue apartment décor

Pomóż dziewczynie umeblować niebieskie mieszkanie.

27.04.2008
Zobacz więcej »
Domek rodziny lalek

Domek rodziny lalek

Pomóż rodzinie lalek umeblować swój dom.

19.01.2008
Zobacz więcej »
Flacity

Flacity

Zabaw się w dekoratora wnętrz. Przed Toba stoi nie lada wyzwanie. Stwó...

20.03.2012
Zobacz więcej »
Freaky Style Room Makeover

Freaky Style Room Makeover

Pomóż umeblować salon.

18.12.2007
Zobacz więcej »
Hair Salon Decoration

Hair Salon Decoration

Urządź swój własny salon fryzjerski.

13.07.2007
Zobacz więcej »
Kitchen Make Over

Kitchen Make Over

Umebluj kuchnię, jak tylko zechcesz.

25.07.2008
Zobacz więcej »
Korean room makeover

Korean room makeover

Umebluj pokój w japońskim stylu.

16.01.2009
Zobacz więcej »