X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry kanapki w kategorii Symulatory

How to Make Victoria Sandwich

How to Make Victoria Sandwich

Sprawdź czy jesteś dobrym kucharzem. Będziesz przygotowywać smaczne ka...

08.03.2008
Zobacz więcej »
Od Bułki do Spółki

Od Bułki do Spółki

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak to jest prowadzić firmę gastr...

16.03.2012
Zobacz więcej »
Sandwich Dash

Sandwich Dash

Wciel się w postać kucharza w szkolnej stołówce. Twoim zadaniem będzie...

18.03.2009
Zobacz więcej »
Sue's Sandwich Shop

Sue's Sandwich Shop

Sue pracuje w sklepie z kanapkami. Pomóż sympatycznej dziewczynce obsł...

09.02.2012
Zobacz więcej »