X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Golf to sport uprawiany na otwartych terenach i polecający na wrzuceniu piłeczki do niewielkiego otworu wewnątrz ziemi. U nas będziesz zagrasz w 77 gry o tematyce golf.

Gry golf w kategorii Sportowe

Ilość gier: 77

Golf to sport uprawiany na otwartych terenach i polecający na wrzuceniu piłeczki do niewielkiego otworu wewnątrz ziemi. U nas będziesz zagrasz w 77 gry o tematyce golf.

3D Championship Golf

3D Championship Golf

Sprawdź jak dobry jesteś w golfa. Weź pod uwagę siłę oraz kierunek wia...

10.07.2008
Zobacz więcej »
Accurate Slapshot

Accurate Slapshot

Zagraj w golfa na lodzie. Twoim zadaniem jest umieszczenie krążka w br...

05.07.2012
Zobacz więcej »
Backyard Mini-Golf

Backyard Mini-Golf

Zagraj w mini golfa i postaraj się uzyskać jak najlepszy wynik!

10.12.2009
Zobacz więcej »
Beer Golf

Beer Golf

Gramy w golfa.

01.10.2008
Zobacz więcej »
Birdiz

Birdiz

Zagraj w dosyć nietypową odmianę mini golfa. Sterowanie myszką.

24.01.2008
Zobacz więcej »
Crazy Canyon Golf

Crazy Canyon Golf

Wystrzel piłkę jak najdalej i pochwal się swoim rekordem.

15.01.2010
Zobacz więcej »
Crazy Golf II

Crazy Golf II

Zagraj w mini golfa i postaraj się wygrać z komputerem! Sterowanie mys...

06.11.2010
Zobacz więcej »
Cross Golf

Cross Golf

Zagraj w golfa i osiągnij jak najlepszy wynik! Pamiętaj aby uwzględnić...

17.11.2010
Zobacz więcej »
Desktop mini golf

Desktop mini golf

Zagraj w minigolfa w niecodziennym otoczeniu.

20.09.2010
Zobacz więcej »