X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry geografia w kategorii Pozostałe

25 Cities of Germany

25 Cities of Germany

Sprawdź jak dobry jesteś z geografii.

30.06.2007
Zobacz więcej »
25 Cities of Italy

25 Cities of Italy

Sprawdź swoją wiedzę tym razem ze znajomości włoskich miast.

08.09.2008
Zobacz więcej »
25 miast Szwecji

25 miast Szwecji

Sprawdź czy znasz wszystkie z podanych 25 miast Szwecji!

12.02.2008
Zobacz więcej »
Afryka

Afryka

Sprawdź swoją wiedzę na temat Afryki.

30.11.2007
Zobacz więcej »
Ameryka południowa

Ameryka południowa

Sprawdź swoją wiedzę na temat krajów Ameryki Południowej.

06.04.2008
Zobacz więcej »
Azja

Azja

Sprawdź swoją wiedzę i zobacz czy znasz wszystkie stolice w Azji.

12.02.2009
Zobacz więcej »
Europe GeoQuest

Europe GeoQuest

Sprawdź swoją wiedzę geograficzną na temat Europy. Twoje zadanie poleg...

12.11.2009
Zobacz więcej »
Globtrotter XL 1.0

Globtrotter XL 1.0

Sprawdź jak dobry jesteś z geografii. Zaznacz na mapie wskazane miejsc...

21.02.2009
Zobacz więcej »
Hiszpania

Hiszpania

Sprawdź czy znasz miasta Hiszpanii.

16.05.2008
Zobacz więcej »