X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry elementy w kategorii Logiczne

9Dragons Hexa

9Dragons Hexa

Kolorowa i przyjemna gra logiczna. Twoim zadaniem jest przestawianie o...

16.04.2012
Zobacz więcej »
Assembler 4

Assembler 4

Świetna i relaksująca gra logiczna. Twoim zadaniem jest umieszczenie z...

10.11.2012
Zobacz więcej »
Bloxy Puzzle Fun

Bloxy Puzzle Fun

Zasady tej gry są proste - żeby przejść do kolejnego poziomu trzeba us...

20.05.2015
Zobacz więcej »
Buil Balance

Buil Balance

Stwórz budowlę z dostępnych przedmiotów. Pamiętaj o zachowaniu równowa...

02.11.2012
Zobacz więcej »
Bunch

Bunch

Ciekawa odmiana klasycznych kulek. Kolorowe elementy musisz przestawia...

12.07.2008
Zobacz więcej »
Choo Choo Puzzles

Choo Choo Puzzles

Umieść czerwony pasek w punkcie o tym samym kolorze. W tym celu przesu...

29.11.2012
Zobacz więcej »
Cloud Wars

Cloud Wars

Przejmij kontrolę nad całym niebem, pozwoli na to epicka walka element...

06.05.2014
Zobacz więcej »
Co jest niepotrzebne?

Co jest niepotrzebne?

Świetna gra logiczna, w której Twoim zadaniem będzie odpowiednie ułoże...

10.07.2013
Zobacz więcej »
Doodle Devil

Doodle Devil

Masz do dyspozycji kilka podstawowych żywiołów i pierwiastków. Połącz ...

10.10.2012
Zobacz więcej »