X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Jesteś fascynatem wyścigów motocyklowych? W naszym świecie gier otrzymujesz możliwość zagrania w 48 bezpłatne gry o tematyce bike mania.

Gry bike mania w kategorii Zręcznościowe

Ilość gier: 48

Jesteś fascynatem wyścigów motocyklowych? W naszym świecie gier otrzymujesz możliwość zagrania w 48 bezpłatne gry o tematyce bike mania.

Acrobatic Motorbike

Acrobatic Motorbike

Wskakuj na motor i pokonaj wszystkie tory przeszkód w możliwie jak naj...

29.01.2011
Zobacz więcej »
Beach Bike

Beach Bike

Pokonaj wymagające trasy w jak najkrótszym czasie. Sterowanie strzałka...

11.12.2009
Zobacz więcej »
Bike Challenge

Bike Challenge

Wskakuj na motor i pokonaj przeszkody, które stoją na twojej drodze. I...

10.03.2012
Zobacz więcej »
Bike Madness

Bike Madness

Kolejna gra o kierowcach, którzy mają za zadanie przejechać tor przesz...

05.04.2012
Zobacz więcej »
Bike Mania

Bike Mania

Wskakuj na motor i pokonaj cały tor przeszkód. Twoim zadaniem jest dot...

22.06.2007
Zobacz więcej »
Bike Mania 4

Bike Mania 4

Postaraj się przejechać trasę szybko i sprawnie. Sterowanie strzałkami...

22.11.2008
Zobacz więcej »
Bike Mania On Ice

Bike Mania On Ice

Wskakuj na motor i pokaż na co Cię stać. Pokonaj trasę pełną przeszkód...

27.02.2009
Zobacz więcej »
Biking Beauty 2

Biking Beauty 2

Wskakuj na rower i pokonaj trasę w jak najkrótszym czasie. Sterowanie ...

20.08.2009
Zobacz więcej »
Construction Yard Bike

Construction Yard Bike

Wskakuj na motor i pokonaj wymagająca trasę w jak najkrótszym czasie. ...

13.11.2009
Zobacz więcej »