X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry Find the Numbers w kategorii Pozostałe

Avatar Find the Numbers

Avatar Find the Numbers

Odszukaj wszystkie wskazane numery w jak najkrótszym czasie.

25.05.2010
Zobacz więcej »
Bath Room Find the Numbers

Bath Room Find the Numbers

Znajdź w łazience wszystkie podane numery. Sterowanie myszką.

07.03.2010
Zobacz więcej »
Find the Numbers

Find the Numbers

Odnajdź liczby znajdujące się na planszy w jak najkrótszym czasie.

17.01.2010
Zobacz więcej »
Find The Numbers

Find The Numbers

Odnajdź wszystkie numery w jak najkrótszym czasie. Sterowanie myszką.

13.02.2010
Zobacz więcej »
Find the Numbers

Find the Numbers

Upoluj wszystkie numery znajdujące się na planszy.

26.02.2010
Zobacz więcej »
Find the Numbers 1

Find the Numbers 1

Znajdź liczby od 1 do 25 w wyznaczonym czasie!

22.04.2008
Zobacz więcej »
Find the Numbers 14

Find the Numbers 14

Znajdź liczby od 1 do 25 w wyznaczonym czasie! Seria wraca do korzeni...

20.05.2009
Zobacz więcej »
Find The Numbers Challenge - 44

Find The Numbers Challenge - 44

Odnajdź wszystkie liczby znajdujące się na planszy.

12.12.2009
Zobacz więcej »
Fly Me to the Moon Find the Numbers

Fly Me to the Moon Find the Numbers

Twoim zadaniem jest odnalezienie liczb z listy po prawej stronie ekran...

18.04.2010
Zobacz więcej »