X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry Bubble w kategorii Pozostałe

Ben Blaster

Ben Blaster

Strzelaj kolorowymi kulami tak, aby obok siebie znalazły się przynajmn...

10.09.2009
Zobacz więcej »
Blackbeard's Assault

Blackbeard's Assault

Strzelaj kolorowymi kulami tak aby obok siebie były przynajmniej trzy ...

22.08.2007
Zobacz więcej »
Blobipop

Blobipop

Kolorowa i przyjemna gra nie tylko dla młodszych użytkowników, lecz ta...

09.12.2007
Zobacz więcej »
Bonbon Foliz

Bonbon Foliz

Zabawa typu Zuma, polega na zbijaniu kolorowych kul, które poruszają s...

27.05.2009
Zobacz więcej »
Bubble

Bubble

Strzelaj kolorowymi kulami tak aby oczyszczać planszę z kulek grupami...

24.08.2010
Zobacz więcej »
Bubble Blast 3

Bubble Blast 3

Oczyszczaj planszę z kolorowych kulek. Zdobądź wymaganą liczbę punktów...

19.02.2012
Zobacz więcej »
Bubble Blast Extreme

Bubble Blast Extreme

Inwazja kolorowych kul! Klikaj na pary lub większe grupy jednokolorowy...

11.01.2011
Zobacz więcej »
Bubble Domination

Bubble Domination

Uzyskaj dominację na planszy w jak najkrótszym czasie. Powodzenia!

28.09.2010
Zobacz więcej »
Bubble Dropper

Bubble Dropper

Zadaniem, jest oczyszczenie ekranu z bąbelków

09.08.2011
Zobacz więcej »