X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry zwierzaki

(20)
Doctor Care Cat Ear

Doctor Care Cat Ear

Zwierzaki są naszymi przyjaciółmi i przynoszą nam mnóstwo radości, dla...

31.01.2015
Zobacz więcej »
Angry Animals 3

Angry Animals 3

Pomóż zwierzętom w walce z Obcymi, którzy nagle pojawili się na ich te...

07.08.2014
Zobacz więcej »
Fragile Fauna

Fragile Fauna

W tej uzależniającej grze chodzi o to, żeby zebrać wszystkie szklane k...

14.03.2014
Zobacz więcej »
Wild Animal Pairs

Wild Animal Pairs

To wyjątkowa gra, która zapewni świetną zabawę nastolatkom i nauczy cz...

06.12.2013
Zobacz więcej »
JIDOU Jenga

JIDOU Jenga

Ciekawa odmiana jengi, w której trzeba układać wieżę ze zwierzaków lat...

23.11.2013
Zobacz więcej »
The Nerds

The Nerds

Grupa mózgowców zbudowała wystrzałową armatę, która dzięki supermocom ...

19.11.2013
Zobacz więcej »
Pigs Go Home

Pigs Go Home

Zabawna gra turowa, która opowiada o walce między krowami i świnkami. ...

30.07.2013
Zobacz więcej »
Barn Yarn

Barn Yarn

Poznaj Joe i Toma oraz pomóż im naprawić stodołę dla zwierząt, by zdąż...

29.07.2013
Zobacz więcej »
Pomocne bobry

Pomocne bobry

Pomocne bobry są zawsze w pogotowiu i czekają, żeby pomóc królikom prz...

29.07.2013
Zobacz więcej »