X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry znajdź różnice

(93)
Animal Prison Break

Animal Prison Break

Znajdź różnice między obrazkami. Jeśli Ci się uda, to poznasz historię...

09.01.2013
Zobacz więcej »
Jane, Jean And The Snow Queen

Jane, Jean And The Snow Queen

Znajdź różnice między obrazkami. Historia oparta jest na znanej baśni ...

08.12.2012
Zobacz więcej »
Dreams

Dreams

Nuda w szkole. Kto tego nie zna? Pewna dziewczyna była tak znudzona le...

16.10.2012
Zobacz więcej »
The Dragon And The Wizard

The Dragon And The Wizard

Pewnego dnia do wioski przyleciał smok i zaczął siać spustoszenie. Na ...

16.10.2012
Zobacz więcej »
Lady Star - Jessica Hoshi & Ajan Warriors

Lady Star - Jessica Hoshi & Ajan Warriors

Przed Wami ciekawa historia komiksowa. Wasze zadanie będzie polegało n...

14.10.2012
Zobacz więcej »
The Reincarnationist Novels

The Reincarnationist Novels

Znajdź różnice między dwoma obrazkami. Wszystkie składają się na jedną...

13.10.2012
Zobacz więcej »
The Saddest Zombie

The Saddest Zombie

Sprawdź swoją spostrzegawczość. Znajdź różnice między dwoma obrazkami....

10.10.2012
Zobacz więcej »
Rusty Spot The Difference

Rusty Spot The Difference

Znajdź różnice między dwoma obrazkami. Obrazki przedstawiają nadmorską...

20.09.2012
Zobacz więcej »
Lost World

Lost World

Znajdź różnice między obrazkami i poznaj całą historię. Gra jest wymag...

20.09.2012
Zobacz więcej »