X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry złap do koszyka

(15)
Honey Harvest

Honey Harvest

Gra, w której zobaczymy głównych bohaterów bajki „Kubuś Puchatek”. Pro...

07.04.2012
Zobacz więcej »
Adventure of a wolf in a hen house

Adventure of a wolf in a hen house

Pomóż wilkowi zebrać jak najwięcej jajek do koszyka. Sterowanie strzał...

29.11.2010
Zobacz więcej »
Catch 2

Catch 2

Złap do miseczki jak najwięcej punktów;) Sterowanie myszką.

28.10.2010
Zobacz więcej »
Collect the Falling

Collect the Falling

Zbierz do koszyka jak najwięcej ładnych jabłek zdobywając przy tym moż...

21.09.2010
Zobacz więcej »
Lemon Drop

Lemon Drop

Zbieraj spadające cytryny oraz inne bonusowe owoce.

21.07.2010
Zobacz więcej »
Crazy Squirrel

Crazy Squirrel

Pomóż wiewiórowi zebrać do koszyka spadające skarby. Zdobądź jak najwi...

28.09.2009
Zobacz więcej »
Melken

Melken

Sprawdź swoje umiejętności w dojeniu krowy i dojdź do jak najdalszego ...

21.03.2009
Zobacz więcej »
Mexican Hat Catch

Mexican Hat Catch

Zdobądź jak najwięcej punktów w ściśle określonym czasie. Poruszaj się...

22.12.2007
Zobacz więcej »
Leaky Pete's Apartment

Leaky Pete's Apartment

Twoim zadaniem jest złapanie wszystkich kropel wody do wiadra. Zdobądź...

01.12.2007
Zobacz więcej »