X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Wciel się w postaci które mają za zadanie zbierać różnego rodzaju przedmioty, które pozwolą Ci osiągnąć zamierzony cel.

gry zbieranie

Ilość gier w tagu: 19

Wciel się w postaci które mają za zadanie zbierać różnego rodzaju przedmioty, które pozwolą Ci osiągnąć zamierzony cel.

Fritzy Adventure

Fritzy Adventure

Udaj się na wyprawę na nieznaną planetę, żeby zdobyć gemy, które zosta...

29.12.2014
Zobacz więcej »
Mushroom Showdown

Mushroom Showdown

Pokonaj trujące grzyby rzucając w nie żołędziami, a w międzyczasie pró...

22.08.2014
Zobacz więcej »
Dino Shift

Dino Shift

Pomoż małemu dinozaurowi o imieniu Murphy zebrać wszystkie gumowe blok...

09.05.2014
Zobacz więcej »
Abba the fox

Abba the fox

Sprytny lis Abba znowu potrzebuje Twojej pomocy, bo kolejne koperty la...

17.04.2014
Zobacz więcej »
Fragile Fauna

Fragile Fauna

W tej uzależniającej grze chodzi o to, żeby zebrać wszystkie szklane k...

14.03.2014
Zobacz więcej »
Monkey in trouble

Monkey in trouble

Świetna gra platformowa, która pełnymi garściami czerpie z klasyki teg...

24.10.2013
Zobacz więcej »
Water Drop Adventure

Water Drop Adventure

Zbieraj gwiazdki i rozwiązuj skomplikowane zagadki logiczne, ale uważa...

20.06.2013
Zobacz więcej »
Gold Digger

Gold Digger

Twoim zadaniem jest zebranie odpowiedniej ilości złota aby przejść do ...

11.03.2012
Zobacz więcej »
Live Wires

Live Wires

Skacz z platformy na platformę tak aby nie zostać porażonym prądem i z...

27.12.2011
Zobacz więcej »