X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry wyjście

(36)
Pou in Jungle

Pou in Jungle

Pan Pou tym razem wylądował w dżungli i od razu się zgubił - pomóż mu ...

14.04.2015
Zobacz więcej »
Three Sisters Dress Up

Three Sisters Dress Up

Trzy siostry równa się potrójne wyzwanie ubrania wszystkich na wyjście...

18.02.2015
Zobacz więcej »
Spin the Black Circle

Spin the Black Circle

Twoje zadanie jest proste - doprowadź piłkę do wyjścia! Jest jednak ma...

07.11.2014
Zobacz więcej »
Gen

Gen

Twoim zadaniem jest opiekowanie się małymi sferami i doprowadzanie ich...

30.10.2014
Zobacz więcej »
Use Boxmen

Use Boxmen

Cel w tej grze jest tylko jeden - trzeba dotrzeć do wyjścia! A jak teg...

29.10.2014
Zobacz więcej »
Turnz

Turnz

Twoim zadaniem jest pomóc temu małemu fioletowemu kolesiowi dotrzeć do...

29.10.2014
Zobacz więcej »
Spin the Black Circle 2

Spin the Black Circle 2

Jak wskazuje tytuł tej wciągającej gry, Twoim zadaniem jest takie obra...

28.10.2014
Zobacz więcej »
Shrink It

Shrink It

Masz tylko jeden cel - Smiley musi dostać się do wyjścia, a że po drod...

24.10.2014
Zobacz więcej »
Colormore

Colormore

Twoim celem w tej grze logicznej jest tylko jedno - doprowadzenie boha...

26.08.2014
Zobacz więcej »