X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry wybuchy

(21)
Under the Rubble

Under the Rubble

Twoje zadanie jest proste - masz do dyspozycji dynamit i zombie do zni...

26.09.2014
Zobacz więcej »
Pig Wars

Pig Wars

W tej przyjemnej grze akcji pomagasz małej różowej śwince poruszać się...

22.07.2014
Zobacz więcej »
Land of Mines

Land of Mines

Mina tu, mina tam, miny są wszędzie! I bardzo dobrze, bo Twoim zadanie...

06.05.2014
Zobacz więcej »
Icy Gifts 2

Icy Gifts 2

Uwolnij Świętego Mikołaja z lodowej bryły. Do dyspozycji masz bomby pl...

27.12.2012
Zobacz więcej »
BinB

BinB

Zostań poszukiwaczem skarbów. Zejdź do lochów, pokonaj potwory i zdobą...

04.12.2012
Zobacz więcej »
Bomb It 5

Bomb It 5

Zasady proste jak branża gier komputerowych. W labiryncie znajduje się...

04.12.2012
Zobacz więcej »
Collapse It

Collapse It

Wybuchowa gra logiczna. Podłuż materiały wybuchowe w strategicznych mi...

03.12.2012
Zobacz więcej »
Super Mario Bomber

Super Mario Bomber

Podłóż bombę we właściwym miejscu i czasie. Cel to oczywiście zniszcze...

01.11.2012
Zobacz więcej »
Bomb It 3

Bomb It 3

Podładaj bomby i eliminuj przeciwników. Musisz tak podłozyć ładunek, a...

31.10.2012
Zobacz więcej »