X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry wskaż kierunek

(23)
Pirate Treasure

Pirate Treasure

Ustaw zapory tak, aby skierować statek do skarbu omijając wszelkie prz...

22.02.2012
Zobacz więcej »
Track the Ball

Track the Ball

Doprowadź kulę do wyjścia. Wskaż kierunek używając myszki.

05.10.2010
Zobacz więcej »
Beautiful Farm

Beautiful Farm

Wskaż kierunek owieczce nim upłynie czas.

28.08.2010
Zobacz więcej »
Rajasthani Baby

Rajasthani Baby

Wskaż dziecku drogę do jego ukochanej zabawki.

04.08.2010
Zobacz więcej »
Soccer Set Piece Superstar

Soccer Set Piece Superstar

Poprowadź swoją drużynę na sam szczyt! Rozstaw zawodników tak aby piłk...

13.12.2009
Zobacz więcej »
Moobeam

Moobeam

Poruszaj się spodkiem latającym po planszy, tak aby pochłonąć wszystki...

01.12.2009
Zobacz więcej »
Melvin's Run

Melvin's Run

Wskaż kierunek tak aby czołg dotarł w wyznaczone miejsce. Sterowanie W...

21.10.2009
Zobacz więcej »
Donkey Dilemma

Donkey Dilemma

Pomóż osiołkowi dotrzeć do oznaczonego miejsca. Przestawiaj elementy t...

25.09.2009
Zobacz więcej »
Eten Begeleiden

Eten Begeleiden

Wskaż nadchodzącym ludkom odpowiedni kierunek i postaraj się zdobyć ja...

23.08.2009
Zobacz więcej »