X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry wodociągi w których Twoim zadaniem jest przede wszystkim prawidłowe połączenie elementów tak, aby woda popłynęła od punktu A do punktu B bez żadnych przeszkód. Oddajemy do Twojej dyspozycji 23 gry.

gry wodociągi

Ilość gier w tagu: 23

Gry wodociągi w których Twoim zadaniem jest przede wszystkim prawidłowe połączenie elementów tak, aby woda popłynęła od punktu A do punktu B bez żadnych przeszkód. Oddajemy do Twojej dyspozycji 23 gry.

Steam & Brass

Steam & Brass

Przekręcaj rury tak aby ciecz dopłynęła do miejsca przeznaczenia. Ster...

14.07.2010
Zobacz więcej »
Plumber Boy 2

Plumber Boy 2

Połącz rury w odpowiedni sposób

02.07.2010
Zobacz więcej »
Heron Steam Machine

Heron Steam Machine

Przestawiaj elementy rur tak, aby woda dopłynęła do odpływu.

02.07.2010
Zobacz więcej »
Save the Plant

Save the Plant

Połącz rury tak aby móc podlać kwiaty. Zgarnij jak najwięcej punktów i...

07.05.2010
Zobacz więcej »
Aqualux

Aqualux

Kombinuj, przestawiaj i zamieniaj elementy rur tak, aby upewnić się, ż...

23.02.2010
Zobacz więcej »
Pipe It

Pipe It

Wciągająca gra logiczna, w której musimy zamknąć obwód stworzony z rur...

07.12.2009
Zobacz więcej »
Bobs Lays Pipe

Bobs Lays Pipe

Świetna gra dla najmłodszych! Tym razem nasz przyjaciel Bob musi zając...

02.12.2009
Zobacz więcej »
The Pipe Game

The Pipe Game

Zbuduj rurociąg tak, aby woda dotarła do wyznaczonego miejsca.

10.11.2009
Zobacz więcej »
More beer

More beer

Musimy poprowadzić rury do beczek żeby coś leciało z kija.

26.04.2008
Zobacz więcej »