X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry ustaw wieżę

(25)
Tower Bloxx

Tower Bloxx

Bierzesz udział w budowie nowego osiedla. Zasiadasz więc za sterami dź...

13.04.2012
Zobacz więcej »
Super Stacker 2

Super Stacker 2

Należy układać elementy w taki sposób, aby zbudowana wieża stała jak n...

25.03.2012
Zobacz więcej »
Shipping Blox

Shipping Blox

Gra polega na załadowaniu określonej ilości kontenerów w ściśle określ...

13.03.2012
Zobacz więcej »
12 Stacks of Christmas

12 Stacks of Christmas

Spróbuj ustawić prezenty na platformach tak, aby zachowały równowagę p...

05.12.2010
Zobacz więcej »
Cake Cooker

Cake Cooker

Zbuduj jak najwyższą wieżę używając do tego celu pysznych tortów. Ster...

29.10.2010
Zobacz więcej »
Tower builder

Tower builder

Zbuduj wieżę z dostępnych elementów. Pamiętaj że budowla musi wytrzyma...

28.07.2010
Zobacz więcej »
Release The Mooks!

Release The Mooks!

Postaraj się aby żaden z elementów nie spadł z platformy. Przed Tobą 2...

19.06.2010
Zobacz więcej »
Tower Up

Tower Up

Gra w której budujemy bloki za pomocą klocków, czyli bardzo udana odmi...

31.03.2010
Zobacz więcej »
Maya Blocks

Maya Blocks

Usuwaj bloki tak, aby osiągnąć wyznaczony pułap budowli. Sterowanie my...

25.03.2010
Zobacz więcej »