X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry ufo

(26)
Fly And Blast

Fly And Blast

UFO, UFO, UFO! Tym razem to prawdziwa inwazja, która musi zostać powst...

07.03.2016
Zobacz więcej »
Alien Acquit

Alien Acquit

Twoim zadaniem w tej grze jest pomoc małemu kosmicie, który musi dosta...

10.02.2016
Zobacz więcej »
Cool Runner

Cool Runner

W tej grze spotkać można chyba wszystkie typy pułapek dostępnych w gra...

29.12.2014
Zobacz więcej »
Go Green Go 2

Go Green Go 2

Kolejna odsłona ekscytującej platformówki, w której naszym celem jest ...

20.11.2014
Zobacz więcej »
Martian Attack

Martian Attack

Wywalcz swoją drogę przez całe zastępy UFO! Całe mnóstwo wrogów będzie...

07.10.2014
Zobacz więcej »
Go Green Go

Go Green Go

W tej ekscytującej platformówce Twoim celem jest wylądowanie statkiem ...

18.07.2014
Zobacz więcej »
Fly And Blast

Fly And Blast

UFO atakuje, a Ty jesteś jedyną nadzieję na uratowanie ludzkości! Wybi...

15.06.2014
Zobacz więcej »
Ufo Terminator

Ufo Terminator

Ocal mieszkańców swojej wioski przed inwazją UFO, wystrzelaj wszystkic...

06.06.2014
Zobacz więcej »
Ufo Clash

Ufo Clash

Trzymaj UFO w powietrzu tak długo, jak tylko będziesz w stanie - unika...

20.11.2013
Zobacz więcej »