X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry transport

(19)
Helicopter carrier

Helicopter carrier

Jesteś pilotem helikoptera, który ma jeden cel - dostarczyć konkretne ...

09.01.2014
Zobacz więcej »
Milk Truck

Milk Truck

Zostań kierowcą mlecznej ciężarówki. Twoim zadaniem będzie dostarczeni...

13.01.2013
Zobacz więcej »
Poo Dumper

Poo Dumper

Zostań kierowcą ciężarówki i wywieź nieczystości poza teren zabudowany...

10.01.2013
Zobacz więcej »
Rock Transporter 2

Rock Transporter 2

Druga odsłona "Rock Transporter". Ponownie zostajesz kierowcą ciężarów...

08.01.2013
Zobacz więcej »
Rock Transporter

Rock Transporter

Zostań kierowcą transportowej ciężarówki. Twoje zadanie polega na dost...

07.01.2013
Zobacz więcej »
Car Transporter

Car Transporter

Wciel się w postać kierowcy transportowej ciężarówki. Twoim zadaniem b...

13.11.2012
Zobacz więcej »
Trolleez

Trolleez

Zawieź złoto we wskazane miejsce. Do dyspozycji masz mały wagonik. Pos...

05.08.2012
Zobacz więcej »
Coal Express 5

Coal Express 5

Piąta odsłona gry kolejowej. W odróżnieniu od pozostałych wzrósł troch...

26.07.2012
Zobacz więcej »
Coal Express 4

Coal Express 4

Zabaw się w maszynistę i zawieź bezpiecznie ładunek do celu. Uważaj że...

26.07.2012
Zobacz więcej »