X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Tor wyścigowy to najczęściej zamknięty obiekt w którym odbywają się wyścigi samochodowe, motocyklowe. Usiądź wygodnie przed komputerem i rozpocznij wyścig po torze z przeciwnikami. Zagraj w 24 bezpłatne gry tor. Przykładowe tytuły:  Winter Rider, 3D Racing Craze, Grand Prix Tycoon.

gry tor

Ilość gier w tagu: 24

Tor wyścigowy to najczęściej zamknięty obiekt w którym odbywają się wyścigi samochodowe, motocyklowe. Usiądź wygodnie przed komputerem i rozpocznij wyścig po torze z przeciwnikami. Zagraj w 24 bezpłatne gry tor. Przykładowe tytuły: Winter Rider, 3D Racing Craze, Grand Prix Tycoon.

American Racing

American Racing

Weź udział w amerykańskim wyścigu. Zasiądź za kierownicą sportowego sa...

28.10.2012
Zobacz więcej »
Offroaders

Offroaders

Weź udział w wyścigach terenowych. Wybierz samochód i zamelduj się na ...

25.08.2012
Zobacz więcej »
Star Racer

Star Racer

Zaczynamy od wyboru jednego z trzech możliwych pojazdów oraz jednej z ...

30.07.2012
Zobacz więcej »
Helidropper

Helidropper

Twoim zadaniem jest takie skonstruowanie toru, by kulka zrzucona ze śm...

25.04.2012
Zobacz więcej »
Winter Rider

Winter Rider

Tym razem zawody motocrossowe odbywają się gdzieś w odległej, zaśnieżo...

13.04.2012
Zobacz więcej »
Gr8 Racing

Gr8 Racing

Jest to bardzo nietypowy wyścig, ponieważ ścigasz się sam ze sobą, a w...

11.04.2012
Zobacz więcej »
Skidoo TT

Skidoo TT

Tym razem jest to wyścig w zimowej scenerii. Zasiadasz za sterami skut...

10.04.2012
Zobacz więcej »
Wheelie Car

Wheelie Car

W tej grze obowiązuje tylko jedna zasada. Należy przejechać z linii st...

05.04.2012
Zobacz więcej »
Monster Trucks Nitro

Monster Trucks Nitro

Zwariowana gra, w której kierujesz pojazdem za pomocą strzałek na klaw...

04.04.2012
Zobacz więcej »