X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry tanks

(13)
Bubble Tanks 2

Bubble Tanks 2

Druga część "bąbelkowych czołgów". Wsiądź do tego dziwnego pojazdu i w...

17.09.2012
Zobacz więcej »
Fox Fyre

Fox Fyre

Kosmiczna wersja czołgów. Twoim zadaniem jest zniszczenie pojazdu prze...

13.09.2012
Zobacz więcej »
Awesome Tanks 2

Awesome Tanks 2

Druga odsłona starcia czołgów. Ponownie wsiadasz do opancerzonej maszy...

03.08.2012
Zobacz więcej »
Awesome Tanks

Awesome Tanks

Zostan dowódcą czołgu i wykonaj wszystkie misje. Czołgiem sterujesz za...

03.08.2012
Zobacz więcej »
Tank Warfare

Tank Warfare

Ciekawa gra, w której będziesz pełnił rolę dowódcy czołgu na polu bitw...

28.07.2012
Zobacz więcej »
Crazy Battle

Crazy Battle

Zostań dowódcą wojskowym i obroń swoją bazę przed wrogiem. Do dyspozyc...

19.07.2012
Zobacz więcej »
Zorro Tank

Zorro Tank

Wsiądź do czołgu i zniszcz wszystko co znajdzie się w zasięgu strzału....

16.06.2012
Zobacz więcej »
Big Battle Tanks

Big Battle Tanks

Weź udział w bitwie czołgów. Sterując żelazną maszyną zniszcz przeciwn...

16.06.2012
Zobacz więcej »
Tanks

Tanks

Dowodzisz czołgami, które muszą zmierzyć się ze sobą w różnych warunka...

26.04.2012
Zobacz więcej »