X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry szczur

(7)
Lab Rat Quest for Cheese

Lab Rat Quest for Cheese

Pomóż laboratoryjnemu szczurowi pokonać wszystkie labirynty, żeby dost...

18.01.2018
Zobacz więcej »
Rat On A Dirt Bike

Rat On A Dirt Bike

Każdy musi czasem zafundować sobie dawkę adrenaliny, nawet ... nasz bo...

25.05.2015
Zobacz więcej »
Rats Invasion 2

Rats Invasion 2

To już drugi raz, kiedy szczury zaatakowały Twój dom - musisz zrobić w...

19.01.2015
Zobacz więcej »
I Can Fly

I Can Fly

Okropny szczur porwał Twoją Panią Świnkę i zabrał ją na księżyc - tera...

21.03.2014
Zobacz więcej »
Eraticator

Eraticator

Kupiliście z żoną dom, który wydawał się idealny, ale teraz okazuje si...

03.07.2013
Zobacz więcej »
Rat Maze 2

Rat Maze 2

Przeprowadź szczura przez sieć kanałów. Dopilnuj żeby zjadł jak najwię...

01.10.2012
Zobacz więcej »
Rat Shot

Rat Shot

Śmieszna gra, w której naszym zadaniem będzie wystrzelenie szczura i o...

08.08.2008
Zobacz więcej »