X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry sue

(13)
Sue Sushi Restaurant

Sue Sushi Restaurant

Sympatyczna Sue właśnie rozkręca swój biznes. Otworzyła restaurację, w...

14.04.2012
Zobacz więcej »
Sue Delivery Meals

Sue Delivery Meals

Sprawdź jak dobrze radzisz sobie w kuchni. Pomóż Sue przygotować posił...

09.04.2012
Zobacz więcej »
Sue's Theater Make Up

Sue's Theater Make Up

Odwiedź szkołę makijażu, w niej nauczysz się jak zrobić szałowy makija...

25.03.2012
Zobacz więcej »
Sue's Sandwich Shop

Sue's Sandwich Shop

Sue pracuje w sklepie z kanapkami. Pomóż sympatycznej dziewczynce obsł...

09.02.2012
Zobacz więcej »
Sue Meal Baking

Sue Meal Baking

Wcielasz się w rolę pomocnika kucharza. Twoim zadaniem będzie pomoc Su...

06.01.2009
Zobacz więcej »
Sue's Beauty Machine

Sue's Beauty Machine

W twoje ręce zostaje oddana maszyna piękności. Poruszając wajchą, nicz...

14.11.2008
Zobacz więcej »
Sue's Cooking Game

Sue's Cooking Game

Teraz możesz sprawdzić swoje umiejętności kucharskie. Pomóż Sue ugotow...

12.08.2008
Zobacz więcej »
Girl's Beauty Room

Girl's Beauty Room

Sue umówiła się z przyjaciółmi. Pomóż sympatycznej bohaterce ubrać się...

13.04.2008
Zobacz więcej »
Sue jewel maker

Sue jewel maker

Zostań prywatnym jubilerem Sue. Twoje zadanie będzie polegało na stwor...

07.04.2008
Zobacz więcej »