X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry stomatolog

(6)
Christmas Dentist

Christmas Dentist

Każdy czasem potrzebuje pomocy stomatologa ... nawet Mikołaj i jego re...

22.12.2017
Zobacz więcej »
Torture The Dentist

Torture The Dentist

W końcu gra, w której możecie pokazać swojemu dentyście, jak bardzo ci...

05.03.2015
Zobacz więcej »
Romantic Girl at Dentist

Romantic Girl at Dentist

Piękna dziewczyna postanowiła zadbać o swoje zęby i udała się do stoma...

18.03.2014
Zobacz więcej »
Le Casse Dents

Le Casse Dents

Ciekawa modyfikacja słynnego ponga w stomatologicznym wydaniu. Zamiast...

24.04.2012
Zobacz więcej »
Dentysta

Dentysta

Zostań dentystą wielkiego szympansa. Zapamiętaj, które zęby są chore i...

21.01.2009
Zobacz więcej »
Dental Damage

Dental Damage

Nikt z nas nie lubi chodzić do dentysty, zwłaszcza w charakterze pacje...

27.11.2007
Zobacz więcej »