X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry smok

(20)
Mario Escape

Mario Escape

Mario znowu w akcji, bo tydzień bez Mario tygodniem straconym! Kolejna...

05.02.2015
Zobacz więcej »
Dragon Quest

Dragon Quest

Eksploruj ten śmiertelnie niebezpieczny zamek, który zamieszkuje smok,...

30.09.2014
Zobacz więcej »
Indiana Jonas

Indiana Jonas

Zbadaj ciemną i mroczną świątynię, w której Indiana Jones zmierzy się ...

25.09.2014
Zobacz więcej »
Tower Moon

Tower Moon

Książę został porwany przez złośliwego smoka, tylko księżniczka został...

12.06.2014
Zobacz więcej »
Dragons Flight

Dragons Flight

Na Twojej farmie właśnie urodził się nowy smok, więc Twoim obowiązkiem...

10.03.2014
Zobacz więcej »
Dragon Trainer

Dragon Trainer

Kontroluj swojego smoka podczas podniebnych lotów i dostań się do kole...

05.03.2014
Zobacz więcej »
Dragon vs Knight

Dragon vs Knight

Twoje zadanie wydaje się proste - musisz pomóc dzielnemu rycerzowi uci...

19.02.2014
Zobacz więcej »
Little Samurai

Little Samurai

Pomóż Małemu Samurajowi pokonać złego cesarza Kuroi i uwolnić smoka!

30.01.2014
Zobacz więcej »
The Dragons Adventure

The Dragons Adventure

Dosiądź mitycznego smoka i przemierzaj krainy świata walcząc ze złymi ...

15.01.2014
Zobacz więcej »