X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry słowa

(11)
Nums Connect

Nums Connect

Angielskie słówka czekają na odważnych, którzy zdecydują się wziąć udz...

10.02.2016
Zobacz więcej »
Typing Expert Tom and Jerry

Typing Expert Tom and Jerry

Jak myślisz, ile słów jest w stanie napisać na klawiaturze w minutę? C...

16.01.2015
Zobacz więcej »
The Wordies

The Wordies

The Wordies jest kolorową grą edukacyjną, przy której można miło spędz...

05.09.2014
Zobacz więcej »
Wordsearch cratures

Wordsearch cratures

Przed Tobą 9 wymagających poziomów do ukończenia - znajdź nazwy różnyc...

05.09.2014
Zobacz więcej »
Anthrax Jelly

Anthrax Jelly

W laboratorium zdarzył się wypadek i teraz ktoś musi posprzątać bałaga...

23.04.2014
Zobacz więcej »
Word Quest

Word Quest

Przyszłość liter jest w Twoich rękach - wybierz kilkanaście, a następn...

19.02.2014
Zobacz więcej »
Missed Letters

Missed Letters

Missed Letters to zabawna gra online dla dzieci, które mogą dzięki nie...

25.11.2013
Zobacz więcej »
Cube Crash Wordz

Cube Crash Wordz

Niezwykle emocjonująca gra słowna, w której przyjdzie nam zmierzyć się...

13.08.2013
Zobacz więcej »
Onomastica

Onomastica

Artystyczna gra, w któej Twoim zadaniem jest poruszanie się po świecie...

28.06.2013
Zobacz więcej »