X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry ryby

(45)
Born To Be Big

Born To Be Big

Nikt nie chce być najmniejszą rybą w oceanie pełnym niebezpieczeństw, ...

16.01.2018
Zobacz więcej »
Fishtopia Tycoon 2

Fishtopia Tycoon 2

Witamy ponownie, tym razem na Dunkleo Island, która należy do Pana Bog...

22.06.2015
Zobacz więcej »
Fathers Day Slacking 2015

Fathers Day Slacking 2015

Sarah zgodziła się wybrać z tatą na ryby, bo bardzo go kocha, ale szyb...

18.06.2015
Zobacz więcej »
Fish and Destroy 2

Fish and Destroy 2

Fish and Destroy 2 to gra zręcznościowa, w której liczy się przede wsz...

29.05.2015
Zobacz więcej »
Fish Pop

Fish Pop

Twoim zadaniem jest klikanie na grupie co najmniej dwóch rybek tego sa...

13.05.2015
Zobacz więcej »
Fishing Deluxe

Fishing Deluxe

Jeśli kiedykolwiek marzyło się Wam łowienie ryb na dużą skalę, to mamy...

26.04.2015
Zobacz więcej »
Fishing Girl

Fishing Girl

Wygląda na to, że czasem zwykła wyprawa na ryby może okazać się czymś ...

05.11.2014
Zobacz więcej »
Moolga

Moolga

Moolga, mleczna krowa, wydostała się na wolność i ma zamair pokazać ws...

17.09.2014
Zobacz więcej »
Fish Eat Fish

Fish Eat Fish

Myślisz, że jesteś w stanie złapać wszystkie ryby jednego koloru bez p...

28.07.2014
Zobacz więcej »