X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry ruch uliczny

(19)
Dash Or Crash

Dash Or Crash

W Dash Or Crash twoje zmysły muszą być wyostrzone na maksa, bo inaczej...

15.03.2016
Zobacz więcej »
Rush Hour Transit

Rush Hour Transit

Myślisz, że jesteś w stanie ukończyć test na kierującego ruchem? Przek...

09.02.2016
Zobacz więcej »
Mumbai Local

Mumbai Local

Twoje dzisiejsze zadanie wydaje się bardzo proste, ale jest szalenie o...

20.12.2013
Zobacz więcej »
Traffic Command 3

Traffic Command 3

Kolejny raz musimy zmierzyć się z ruchem ulicznym. Zmieniaj światła w ...

13.01.2013
Zobacz więcej »
Traffic Command 2

Traffic Command 2

Ponownie sprawdź się czy jesteś w stanie sprawnie zarządzać ruchem uli...

12.01.2013
Zobacz więcej »
Traffic Command

Traffic Command

Zarządzaj ruchem drogowym. Najważniejsze to zmiana świateł we właściwy...

12.01.2013
Zobacz więcej »
Trafficator 2

Trafficator 2

Druga część gry o zarządzaniu ruchem ulicznym. Ponownie musimy pokiero...

04.09.2012
Zobacz więcej »
Trafficator

Trafficator

Zarządzaj ruchem ulicznym i unikaj kolizji drogowych. Do Twoich obowią...

04.09.2012
Zobacz więcej »
Traffic Hazard

Traffic Hazard

Kieruj ruchem samochodów w taki sposób, by nie dochodziło między nimi ...

27.04.2012
Zobacz więcej »