X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry rownowaga

(11)
Super Balance

Super Balance

Do dyspozycji gracza są trzy kule, którymi gracz musi wyrównać ciężar ...

09.12.2009
Zobacz więcej »
Unicycle King

Unicycle King

Sprawdź jak pójdzie Ci jazda na monocyklu. Powodzenia!

28.11.2009
Zobacz więcej »
Perfect Balance

Perfect Balance

Twoim zadaniem jest ustawienie elementów jeden na drugim tak aby zacho...

29.03.2009
Zobacz więcej »
Balance

Balance

Utrzymaj jak najdłużej w pionie! Pałeczka się skraca co chwile wiec je...

21.02.2009
Zobacz więcej »
Ball Balance

Ball Balance

Balansuj platformą i układaj kulki tak aby obok siebie były przynajmni...

22.11.2007
Zobacz więcej »
Tilt 3

Tilt 3

Utrzymaj talerze jak najdłużej w równowadze. Sterowanie myszką.

28.09.2007
Zobacz więcej »
George Wants Beer

George Wants Beer

Pomóż byłemu prezydentowi USA utrzymać równowagę i przejść jak najdłuż...

20.09.2007
Zobacz więcej »
Balans

Balans

Poruszaj platformą tak aby kulka dotarła do celu. Sterowanie myszką.

12.09.2007
Zobacz więcej »
Ed over heels

Ed over heels

Pomóż Eddowi jak najdłużej wytrzymać na pniu Sterowanie za pomocą strz...

24.08.2007
Zobacz więcej »