X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Postaraj się jak najdłużej utrzymać równowagę na platformach w naszych 41 bezpłatnych grach. Dostępne są u nas takie tytuły jak Balance, Equilibrium czy Unicycle Challenge.

gry równowaga

Ilość gier w tagu: 41

Postaraj się jak najdłużej utrzymać równowagę na platformach w naszych 41 bezpłatnych grach. Dostępne są u nas takie tytuły jak Balance, Equilibrium czy Unicycle Challenge.

Imperfect Balance 2

Imperfect Balance 2

Bierz klocki z górnej półki i kładź je na kolorowych klockach na polu ...

28.08.2014
Zobacz więcej »
Last Trials

Last Trials

40 najnowszych poziomów Perfect Balance - balansuj danymi figurami i n...

26.08.2014
Zobacz więcej »
Save The Snails

Save The Snails

Rzeka jest pełna niebezpieczeństw, szczególnie jeśli jesteś małym ślim...

24.01.2014
Zobacz więcej »
Fla Fla Flan

Fla Fla Flan

Pomóż mangowej dziewczynce w utrzymaniu równowagi. Ma ona na plechach ...

12.01.2013
Zobacz więcej »
Lolo Bear

Lolo Bear

Musisz pozbyć się elementów w taki sposób, aby miś bezpiecznie wylądow...

07.12.2012
Zobacz więcej »
Buil Balance

Buil Balance

Stwórz budowlę z dostępnych przedmiotów. Pamiętaj o zachowaniu równowa...

02.11.2012
Zobacz więcej »
Perfect Balance 2

Perfect Balance 2

Umieść wszystkie przedmioty tak, aby nie spadły z planszy. Do dyspozyc...

13.10.2012
Zobacz więcej »
Build Balance

Build Balance

Stwórz budowlę z dostępnych elementów. Musisz to zrobić tak, aby żaden...

02.10.2012
Zobacz więcej »
Multitask

Multitask

Prosta gra, w której będziemy musieli wykazać się zręcznością i podzie...

15.09.2012
Zobacz więcej »