X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry robot

(42)
Lollipop Craze

Lollipop Craze

Witaj w grze będącej duchowym spadkobiercą takich przygodówek, jak kla...

19.10.2015
Zobacz więcej »
Mouse Force Adventures

Mouse Force Adventures

Ta gra wymaga szybkości, zręczności i szybkiej reakcji - robotyczna my...

28.05.2015
Zobacz więcej »
Flatutron 9000

Flatutron 9000

Flatutron jest małym robotem zasilanym metanem, który ma tylko jednej ...

30.12.2014
Zobacz więcej »
A.L.I.A.S 3

A.L.I.A.S 3

A.L.I.A.S jest małym robotem, który chce dokonać zemsty na ludziach, k...

29.07.2014
Zobacz więcej »
IR Robot

IR Robot

Twoje zadanie jest następujące - musisz obronić swoją bazę przed armią...

13.05.2014
Zobacz więcej »
Crazy Hand

Crazy Hand

Twoim zadaniem jest ulepszanie własnego robota i eksploracja enigmatyc...

27.04.2014
Zobacz więcej »
Secret Robot Lab

Secret Robot Lab

Roboty potrzebują Twojej pomocy, odblokuj sekretne laboratorium, w któ...

10.03.2014
Zobacz więcej »
Aero Frenzy

Aero Frenzy

Jesteś silnym robotem o imieniu Aero, a Twoim zadaniem jest obrona zie...

17.01.2014
Zobacz więcej »
Grasping Robot

Grasping Robot

W tej grze tero Twoim zadaniem jest pomóc chciwemu robotowi ukraść wsz...

24.12.2013
Zobacz więcej »