X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry qwerty

(19)
Type Fast

Type Fast

Pisz jak najszybciej pojawiające się wyrazy możliwie jak najpoprawniej...

21.02.2012
Zobacz więcej »
Key Krusher

Key Krusher

Sprawdź jak szybko i poprawnie jesteś w stanie klikać właściwe literki...

29.01.2011
Zobacz więcej »
Typotrooper

Typotrooper

Pisz jak najszybciej sowa znajdujące się przy każdej postaci. Dzięki t...

28.07.2010
Zobacz więcej »
Typing Defense

Typing Defense

Wpisuj nazwy obiektów które chcesz zniszczyć i obroń swoją planetę prz...

22.06.2010
Zobacz więcej »
Keyboard Mayhem

Keyboard Mayhem

Odeprzyj atak atakującego Cię kolesia wypisując jak najszybciej pojawi...

01.03.2010
Zobacz więcej »
Fngrz Of Fury

Fngrz Of Fury

Czas poznać tajniki klawiaturowego Kung-Fu i stoczyć prawdziwe bitwy n...

06.01.2010
Zobacz więcej »
Clockwords Prelude

Clockwords Prelude

Wpisuj jak najszybciej angielskie wyrazy i niszcz nadciągających wrogó...

19.10.2009
Zobacz więcej »
Speed Typing!

Speed Typing!

Sprawdź jak szybko jesteś w stanie pisać na klawiaturze.

10.04.2009
Zobacz więcej »
Super Hyper Spider Typer!

Super Hyper Spider Typer!

Świetna gra dla najmłodszych. Dzięki niej można ćwiczyć pisanie na kla...

10.04.2009
Zobacz więcej »