X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Przestawiaj elementy tak, aby oczyścić całą planszę ze zbędnych elementów i zdobyć możliwie jak najwięcej punktów. Liczba gier z serii przestawianie elementów: 40.

gry przestawianki

Ilość gier w tagu: 40

Przestawiaj elementy tak, aby oczyścić całą planszę ze zbędnych elementów i zdobyć możliwie jak najwięcej punktów. Liczba gier z serii przestawianie elementów: 40.

Parking Shuffle

Parking Shuffle

Poprzestawiaj auta tak aby móc wyjechać z parkingu.

18.02.2012
Zobacz więcej »
Ballistic Balloon Baboon Bounce

Ballistic Balloon Baboon Bounce

Zgaś ogień balonami z wodą. Ustaw przeszkody tak, by balon wystrzelony...

04.11.2011
Zobacz więcej »
Hungry Snail

Hungry Snail

Pomóż ślimakowi dostać się do pysznego zielonego listka. Sterowanie st...

03.11.2010
Zobacz więcej »
Of Crates and Creatures

Of Crates and Creatures

Twoim zadaniem jest przesunięcie skrzyń w wyznaczone miejsce zanim zab...

06.08.2010
Zobacz więcej »
Boxz

Boxz

Przekręcaj klocek tak, aby postawić go w wyznaczonym miejscu. Sterowan...

05.08.2010
Zobacz więcej »
Tween Box

Tween Box

Przestawiaj drewniane skrzynie tak, aby znalazły się na wyznaczonych m...

02.08.2010
Zobacz więcej »
Rebuild Chile

Rebuild Chile

Pomóż dzieciom odbudować ich domy stracone w wyniku trzęsienia Ziemi. ...

27.07.2010
Zobacz więcej »
FrogFly

FrogFly

Pomóż żabie dotrzeć do smakowitej muchy. Skacz i przestawiaj liście ta...

08.06.2010
Zobacz więcej »
Docker Sokoban

Docker Sokoban

Zostań operatorem wózka widłowego i zadbaj aby wszystkie przedmioty w ...

03.06.2010
Zobacz więcej »