X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry prąd

(15)
Nazi Zombies

Nazi Zombies

Pokonaj hordy umarlaków, które na dodatek postanowiły zostać nazistami...

24.09.2014
Zobacz więcej »
Tesla: War Of Currents

Tesla: War Of Currents

Tesla vs Edison - utrzymuj swój zespół przy życiu i postaraj się przeb...

26.01.2014
Zobacz więcej »
Complete the Circuit

Complete the Circuit

Pokieruj prądem w przewodach tak, by zamknąć obwód. Sprawdź się w cora...

04.07.2013
Zobacz więcej »
Tesla Defense

Tesla Defense

Wciel się w postać Nikola Tesli. Obroń wieżę przed armią wrogów. Do dy...

05.12.2012
Zobacz więcej »
Gear Tower

Gear Tower

W mieście zapanowały ciemności. Elektrownia, która działała nieprzerwa...

28.11.2012
Zobacz więcej »
Chromatronix

Chromatronix

Gra logiczna w starym stylu. Przesuń wszystkie elementy tak, wszystkie...

10.10.2012
Zobacz więcej »
Netbots

Netbots

Świetna i relaksująca gra logiczna. Musisz połączyć obwodem elektryczn...

24.08.2012
Zobacz więcej »
Let it Glow 2

Let it Glow 2

Ponownie zabaw się w elektryka i doprowadź zasilanie do żarówki. Podbn...

20.08.2012
Zobacz więcej »
Let It Glow

Let It Glow

Zabaw się w fizyka i zapal żarówkę. Zasilanie pobierzesz ze skrzynki o...

20.08.2012
Zobacz więcej »