X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry pożar

(12)
Sky Fire Fighter

Sky Fire Fighter

Jesteś strażakiem, który lata na ratunek helikopterem - na Ciebie zaws...

19.11.2014
Zobacz więcej »
FireMan

FireMan

Przed Tobą bardzo ważne zadanie - musisz zbudować bardzo długi wąż, kt...

19.09.2014
Zobacz więcej »
FireFighter Cannon

FireFighter Cannon

Twoim zadaniem jest ugaszenia każdego źródła ognia na planszy za pomoc...

11.08.2014
Zobacz więcej »
Twizz'ed Firefarta

Twizz'ed Firefarta

Oto strażak, bardzo zakręcony kreskówkowy strażak, który nie potrafi s...

08.10.2013
Zobacz więcej »
Water Buboy

Water Buboy

Główny bohater gry jest strażakiem. Pomóż mu ugasić wszystkie pożary. ...

10.01.2013
Zobacz więcej »
Super Fireman

Super Fireman

Zostań szefem straży pożarnej. Do Twoich zadań będzie należało ratowan...

06.09.2012
Zobacz więcej »
Dumbo Big Top Blaze

Dumbo Big Top Blaze

Sympatyczny słonik Dumbo swoją umiejętność latania może wykorzystać do...

30.08.2012
Zobacz więcej »
Elemental Balance

Elemental Balance

Podpal wszystkie drewniane elementy znajdujące się na planszy. Do dysp...

29.07.2012
Zobacz więcej »
Fire Bug 2

Fire Bug 2

Gra zręcznościowa, w której wcielasz się w postać płonącego żuka. Twoi...

18.07.2012
Zobacz więcej »