X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry portal

(13)
Banana Foot

Banana Foot

Wykorzystaj każde dostępne narzędzie, żeby widzące oko bezpiecznie tra...

28.09.2017
Zobacz więcej »
Grim

Grim

Grim jest sprytną grą platformową, w której grasz pikselowatymi bohate...

27.11.2014
Zobacz więcej »
Dragon Trainer

Dragon Trainer

Kontroluj swojego smoka podczas podniebnych lotów i dostań się do kole...

05.03.2014
Zobacz więcej »
MonstersTD

MonstersTD

Dowodzisz obroną wieży, a potwory są coraz bliżej i nie mają zamiaru z...

30.12.2013
Zobacz więcej »
Not So Robot

Not So Robot

Sprawa wygląda następująco - znajdź klucze, otwórz portal i poprowadź ...

27.10.2013
Zobacz więcej »
Portal Stacker

Portal Stacker

Masz mądrą głowę i szybkie palce? Jeśli tak, to Portal Stacker jest dl...

20.09.2013
Zobacz więcej »
Dino Breat Away

Dino Breat Away

Mały zielony dinozaur jest uwięziony w klatce pod ziemią i jest z tego...

09.08.2013
Zobacz więcej »
Erline

Erline

Erline to imię głównej bohaterki gry. Jej zadanie polega na uwolnieniu...

23.11.2012
Zobacz więcej »
Future Buddy

Future Buddy

Pomóż stworkom z przyszłości dostać się do maszyny teleportującej i wr...

21.10.2012
Zobacz więcej »