X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Seria humorystycznych gier o podrywaniu płci przeciwnej. Flirtuj, rozmawiaj, angażuj nowo poznane osoby w ponad 24 grach podrywanie. Przykładowe tytuły: Fish for Girls, Happy Hour, Queen of Flirting czy Podryw Mężczyzn.

gry podrywanie

Ilość gier w tagu: 24

Seria humorystycznych gier o podrywaniu płci przeciwnej. Flirtuj, rozmawiaj, angażuj nowo poznane osoby w ponad 24 grach podrywanie. Przykładowe tytuły: Fish for Girls, Happy Hour, Queen of Flirting czy Podryw Mężczyzn.

Fish for Girls

Fish for Girls

Zabawna gra, przeznaczona głównie dla męskiej części odbiorców. Gracz ...

06.03.2012
Zobacz więcej »
Love is in The Air

Love is in The Air

Miłość wisi w powietrzu więc jej pomóż! Sterowanie myszką.

15.02.2012
Zobacz więcej »
Podryw Mężczyzn

Podryw Mężczyzn

Humorystyczna gra na temat podrywania mężczyzn przez przedstawicielki ...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Love Tester

Love Tester

Prosta gra, dzięki której możecie sprawdzić czy pasujecie do siebie. P...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Woman Down Under

Woman Down Under

Do czego to mężczyźni są zdolni żeby dotrzeć do kobiety. Nie inaczej j...

14.02.2012
Zobacz więcej »
Secret Office Kiss

Secret Office Kiss

Wesoła gra, która z przymrużeniem oka traktuje pracę biurową. Dwoje mł...

30.12.2011
Zobacz więcej »
Lust for Bust

Lust for Bust

Śmieszna gra, w której gracz steruje „niesfornym” mężczyzną. Jego ,,br...

15.12.2011
Zobacz więcej »
Charming School

Charming School

Wyrwij jak najwięcej chłopaków!

21.07.2010
Zobacz więcej »
Queen of Flirting

Queen of Flirting

Flirtuj z chłopcami tak, aby zapełnić miarkę na górze ekranu zanim cza...

27.01.2010
Zobacz więcej »