X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry pociągi

(24)
Paper Train: Level Pack

Paper Train: Level Pack

Paczka dodatkowych poziomów do "Paper Train". Zasady pozostały bez zmi...

15.11.2012
Zobacz więcej »
Paper Train

Paper Train

Zostań dyżurnym ruchu kolejowego. Akcja gry toczy się w zeszycie. Musi...

14.11.2012
Zobacz więcej »
Railroad Ruckus

Railroad Ruckus

Zajmij się pasażerami wchodzącymi do pociągów. Musisz doprowadzić ludz...

07.09.2012
Zobacz więcej »
Railroad Shunting Puzzle 2

Railroad Shunting Puzzle 2

Ciekawa gra logiczna. Twoim zadaniem będzie zarządzanie ruchem kolejow...

06.09.2012
Zobacz więcej »
Coal Express 5

Coal Express 5

Piąta odsłona gry kolejowej. W odróżnieniu od pozostałych wzrósł troch...

26.07.2012
Zobacz więcej »
Coal Express 4

Coal Express 4

Zabaw się w maszynistę i zawieź bezpiecznie ładunek do celu. Uważaj że...

26.07.2012
Zobacz więcej »
Coal Express 3

Coal Express 3

Zostań maszynistą i zawieź ładunek we wskazane miejsce. Musisz dowieźć...

26.07.2012
Zobacz więcej »
Train Mania

Train Mania

Prowadzisz pociągiem, który musi w jak najkrótszym czasie dojechać do ...

24.04.2012
Zobacz więcej »
Epic Rail

Epic Rail

Twoim zadaniem jest prawidłowe sterowanie ruchem pociągów. Ustawiaj zw...

23.04.2012
Zobacz więcej »