X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry pobij go

(12)
Pwong

Pwong

Przerzuć jak najwięcej kulek na górę ekranu. Każda kulka, która przedr...

12.12.2012
Zobacz więcej »
Dresiarz

Dresiarz

Niezbyt rozbudowana gra, nie wymagająca myslenia. Wystarczy, że lewym ...

11.04.2012
Zobacz więcej »
Celebrity Smackdown 3

Celebrity Smackdown 3

Wybierz jednego z czterech celebrytów i stań z nim do walki. Wal pięśc...

09.04.2012
Zobacz więcej »
Bailout Bonus Beatdown

Bailout Bonus Beatdown

Ten przyjemniaczek na ekranie to jakiś szanowany biznesman. Jako szanu...

13.03.2012
Zobacz więcej »
Celebrity Girl Fight!

Celebrity Girl Fight!

Strzałka w górę - blok, strzałka w lewo - lewy sierpowy, strzałka w pr...

13.03.2009
Zobacz więcej »
Ovcata Ninja Reincarnation

Ovcata Ninja Reincarnation

Wcielasz się w postać bardzo walecznej owcy, twoim zadaniem jest uwoln...

04.11.2007
Zobacz więcej »
Hokej

Hokej

Zwykły hokej. Całkiem dobra gra

02.01.2012
Zobacz więcej »
Bij

Bij

Uderzasz kolesia na punkty

11.03.2008
Zobacz więcej »
Whip The Worker

Whip The Worker

Chcesz się wyżyć na swoim pracodawcy? Teraz masz okazje to zrobić.

07.10.2007
Zobacz więcej »