X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry pirania

(4)
Hungry Piranha

Hungry Piranha

Wyobrażałeś sobie kiedyś, że jesteś piranią z ostrymi ząbkami, która m...

11.07.2014
Zobacz więcej »
Feed Us 4: Xmas Xpension

Feed Us 4: Xmas Xpension

Świąteczna wersja "Feed Us 4". Wskaż głodnej piranii cele i zapoluj na...

02.01.2013
Zobacz więcej »
Feed Us 4

Feed Us 4

Wściekła pirania atakuje po raz kolejny. Po pierwsze wydostań się z sa...

08.12.2012
Zobacz więcej »
Feed Us 3

Feed Us 3

W tej grze jesteś krwiożerczą piranią, która musi upolować jak najwięc...

12.05.2012
Zobacz więcej »